skip to Main Content

Finanțare prin Start Up Nation- Fă-ți SRL și vei putea accesa banii!

Înființări firme online

ÎNFIINȚARE SRL

535 lei

Dată anunțată de lansare: IUNIE/IULIE 2022

12 JURIȘTI CU EXPERIENȚĂ
100% ONLINE!
CADOURI POST ÎNFIINȚARE
STAI ACASĂ ȘI PRIMEȘTI ACTELE
FĂRĂ COMISOANE NEJUSTIFICATE
AI FIRMĂ ÎN 3 ZILE!

Noi îți oferim servicii COMPLETE de la bun început și te ghidăm pas cu pas pentru a fi antreprenor

 • Screening complet – evaluare eligibilitate Start up Nation: GRATUIT
 • Înființare firma: 535 RON + taxe
 • 1h consultanță juridică de specialitate pentru finantare prin Start Up nation: GRATUIT
 • Evidență contabilă lunară: 135 RON/lună (în primele 3 luni)
 • Documentație proiect Start Up Nation: 3000 RON (AVANS)
 • Depunere proiect Start Up Nation: GRATUIT
 • Oferta pentru Implementare proiect Start Up Nation la nivel avantajos.
 • Radiere companie – respingere finanțare : 910 RON- în același an.

***Onorariile aferente întocmirii documentației proiect Start Up Nation  și implementării proiectului Start Up Nation  sunt recuperabile în cazul câștigării finanțării. Astfel, vei recupera și avansul de 3000 RON, iar COSTUL FINAL al proiectului va fi 0.

ÎNFIINȚARE S.R.L ONLINE

130 lei -Taxe la Registrul Comerțului pentru 1+10 coduri CAEN,

100 lei- Declarația de Beneficiar Real -se depune la înființare

Opțional – dacă nu găsești sediu putem intermedia unul la avocat- tarifele se comunică în funcție de oraș.

O firmă trebuie să aibă un sediu social care poate fi stabilit:

 • într-o locuință proprie sau a unei alte persoane,
 • în alt spațiu închiriat sau pentru care ți se acordă drept de folosință cu titlu gratuit,
 • la cabinetul unui avocat, cu care vei încheia un contract de asistență juridică.

Odată ce ai stabilit unde va fi sediul social, va fi necesar să închei un Contract de închiriere (dacă vei plăti o sumă de bani pentru a folosi spațiul), sau un Contract de Comodat (dacă vei putea folosi spațiul respectiv gratuit) între proprietarul spațiului și SRL-ul tău. În cazul în care tu deții spațiul,  va fi necesar să închei un Contract de Comodat între tine și SRL-ul tău. Aceste contracte sunt realizate de noi GRATUIT.

La înființare, o firmă trebuie să aibă un capital social. Valoarea minimă a capitalului social este de 1 leu pentru un SRL cu un singur asociat/2 lei pentru un SRL cu doi asociați, ș.a.m.d.

 • Capitalul social se depune după înființarea firmei, odată cu deschiderea unui cont curent bancar în numele firmei.
 • Recomandăm ca depunerea de capital social să fie în sumă de 200 lei.

Pentru ca după înființare SRL-ul să poată desfășura o activitate economică, este necesară autorizarea la Registrul Comerțului a codurilor CAEN aferente activităților respective. În funcție de locul unde vei desfășura activitatea, codurile CAEN pot fi autorizate la sediul social, la un punct de lucru sau la terți (dacă vei desfășura activitățile în alte locații, spre exemplu la adresa clienților). Te sprijinim în a alege codul CAEN aferent actvității tale.

Un SRL nou-înființat este neplătitor de TVA. Devii în mod obligatoriu plătitor de TVA atunci când cifra de afaceri depășește 300.000 lei/an. Poți, de asemenea, opta să devii plătitor de TVA chiar dacă ai o cifră de afaceri mai mică, prin depunerea unei declarații la ANAF. Te sprijinim in acest sens!

 • Cărți de identitate eliberate de Autoritățile din România pentru asociați și administratori
 • Act proprietate spațiu cu destinație sediu social, cărți de identitate proprietari
 • Acordul vecinilor și al asociației de proprietari pentru sediu cu activitate stabilit la bloc
 • Propuneri denumire societate (minim 3)
 • Ne contactezi oricând și oriunde chiar și din afara țării – fără deplasări inutile
 • Facem schimb de documente ONLINE, nu este necesar să vii la sediu- economisești timp.
 • Alegi sediul, denumirea firmei și codul CAEN- te ghidăm gratuit prin serviciile noastre
 • Achiți taxele tot online – poți face plata cu cardul – e mai simplu!

Te relaxezi și aștepți să primești de la noi dosarul firmei- ai scapat de birocrație!

Hai cu noi pe drumul antreprenorilor!

Sună la 0746 080 215

E-mail juridic.online@expertmind.ro

START UP NATION

Domenii de Activitate Eligibile:

Activitățile Economice pentru care se poate solicita Finanțarea Nerambursabilă de 200.000 lei, sunt:

  1. Producție
  2. Servicii / Industrii Creative
  3. Servicii
  4. Comerţ şi alte activităţi

Ce poți face cu banii din START UP NATION?

 1. Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțarea nerambursabilă prin Start Up Nation, precum și autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamblele pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice.
 2. Sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc

 1.  Spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului. În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și costurile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.
 2. Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, incarcatoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri. Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxiuri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
 3. Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50.000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar, cu excepția activităților de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri, în cazul cărora nu se aplică aceasta limitare. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
 4. Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 5. Plata salarii, utilități (energie electrică, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii si comerț;
 6. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate si chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minim 1 loc de muncă;
 7. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a doua locuri de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care sa ateste crearea a minim 2 locuri de munca;
 8. Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătura electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate contine și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibila de minim 25000 lei. Cheltuială cu semnatură electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.
 9. Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 10. Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau din altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei/persoană;
 11. Taxa pe valoarea adăugata (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 12. Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei, deductibila în ultima cerere de rambursare/plată;
 13. Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel: una în interiorul spațiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațadă stradală, intrare în clădire etc).
 14. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.
 15. Băncile partenere prin intermediul cărora se va realiza implementarea, sunt: Transilvania, OTP, Unicredit, BCR, CEC, BRD, Alpha. Acestea vor putea oferi inclusiv finanțarea pentru aportul de 5%; 10% sau 15%.

Modificările aplicate conform Ghidului publicat în 08.04.2022, sunt:

 1. Pot accesa programul Start Up Nation 2022, S.R.L-urile infiintate după data de 01.01.2022;
 2. Firmele care au accesat programul Grant Capital de Lucru și HoReCa nu sunt eligibile pentru Start Up Nation;
 3. Cel puțin unul dintre Acționarii/Administratorii Societății Aplicante trebuie să facă dovada urmării unui curs de competențe digitale și antreprenoriale, până la momentul finalizarii etapei de implementare ( efectuarea achizițiilor)
 4. Suma alocată pentru plata salariilor, chiriilor, utilităților este de 60.000 lei dacă se vor crea 2 locuri noi de muncă;
 5. Suma alocată pentru plata salariilor, chiriilor, utilitatilor este de 30.000 lei dacă se va crea un singur loc de muncă;
 6. Serviciile de consultanță pentru accesarea programului sunt eligibile prin Start Up Nation în limita a 10.000 Lei;
 7. Valoarea pachetului digital achiziționat prin Start Up Nation, trebuie să fie de minim 25.000 Lei;
 8. Îndeplinirea criteriului D „Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă”, se consideră îndeplinit în situația în care prin proiectul Start Up Nation 2022, vor fi achiziționate instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților. În situația în care proiectul va avea o valoare de 100.000 lei, valoarea  instalațiilor și a echipamentelor achiziționate în scopul realizării unei economii de energie, trebuie să fie de minim 5.000 Lei. Dacă valoarea proiectului va fi de 200.000 lei, valoarea  instalațiilor și a echipamentelor achiziționate în scopul realizării unei economii de energie, trebuie să fie de minim 10.000 Lei.
 9. Mijloacele de transport 100% Electrice, sunt încadrate în categoria Echipamentelor Tehnologice, neexistând o valoare maximă alocată acestei cheltuieli. Trebuie să tine-ti cont însă de faptul că prin proiect trebuie să achiziționați și echipamente/elemente care să fie integrate în „Pachetul Digital”!
 10. Cofinanțarea beneficiarilor pentru sesiunea Start Up Nation 2022, este de minim 5%, însă pentru maximizarea șanselor, este indicat un aport de 15%, peste suma acordata de Minister.

Poți lua banii dacă:

 1. Au fost  înființate după data de 01 Ianuarie 2020, inclusiv;
 2. Sunt Microîntreprinderi, Întreprinderi Mici sau Mijlocii ( maxim 249 de angajați și cifra de afaceri de până la 50 Milioane Euro), la momentul depunerii cererii de finanțare;
 3. Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 4. Au capital social integral privat
 5. Au codul CAEN pentru care solicită finanțare eligibil în cadrul programului și este autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată;
 6. Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 7. Creaza cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminata după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de munca ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;  În situația în care locul/locurile de munca create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile sa ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul acestora pentru care a primit finanțare. Este recomandată crearea a 2 locuri noi de muncă, create după aprobarea proiectului de către Autoritatea Contractantă;
 8. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul;
 9. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000.00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește aceste plafoane. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei;
 10. Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 11. Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 12. Persoanele care dețin calitatea de asociați / acționari sau administrator în mai multe societăți, nu pot aplica decât cu o singură societate.
 1. Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
 2. Producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing;
 3. Activități de pescuit și acvacultura;
 4. Activități legate de producția primară a produselor agricole;
 5. Activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole.
 1. Nu pot accesa programul de finanțare Start Up Nation 2022, acționarii sau asociații  care au sau au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca.
 2. Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care există legături de rudenie pâna la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plata o declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese.
 3. Valoarea decontată este alcătuită din valoarea totala fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplatitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totala fără TVA.
 4. Beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel puțin operațiilor pe care le efectua echipamentul finit.
 5. Beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.
 6. Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul, într-un interval de timp de maxim 12 luni de la momentul intrării în vigoare a contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.09.2023.
 7. Perioada de monitorizare este de 3 ani de zile, începând cu anul următor acordării grantului.

Cele două perioade succesive de implementare (1 an)  și monitorizare (3 ani),  alcătuiesc împreună termenul contractual în care se desfășoară acordul de finanțare.

 1. O întreprindere nu poate avea în cadrul aceleiași sesiuni de program calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.
 2. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționării/finanțări nerambursabile din alte surse.
 3. Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurarii către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.
 4. Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii acestuia pentru cel puțin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis.
 5. Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finanțare și data plății cererii de plată/rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de munca în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicată.

Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape va fi deschisă 30 de zile începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere și până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Modalitate de plată a Finanțării Nerambursabile prin Intermediul Start Up Nation 2022:

La momentul depunerii cererii de finanțare nerambursabilă, beneficiarul va alege una dintre băncile partenere ale Ministerului (de regula băncile partenere sunt BCR, CEC, Transilvania, Banca Romaneasca, BRD). Costurile prilejuite de obținerea Creditului tip Punte, pot fi bugetate prin Proiect.

Decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile.

Documentele necesare pentru accesarea programului Start Up Nation Ediția III:

 1. Semnătura electronică;
 2. Copie CUI Societate, semnat și stampilat cu mențiunea „Conform cu Originalul”
 3. Copie Act De Identitate Asociat / Administrator, semnat și ștampilat cu mențiunea Conform cu Originalul
 4. Certificatul Constatator al societății;
 5. CV-ul asociatului / asociaților;
 6. Ofertele de preț pentru echipamentele / utilaje pe care intenționați să le achiziționați prin proiect.

Grila De Punctaj Start Up Nation

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A

 

1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC5 20
2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC5 15
3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț5 10
Valoarea aportului propriu
B

 

1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20
2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Criterii aferente investiției
C

 

1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 20
2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15
3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă1
D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă1 10
2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2
E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 5
2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

 

 

0
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale3
F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 5
2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 0
Criterii aferente debutului în afaceri
G 1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică. 10
2 Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică. 0
H Criterii aferente componentei de inovare a proiectului4
1 Investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. 10
2 Investiția NU este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. 0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:

– punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);

– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);

– valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;

– data şi ora înscrierii în program.

 

1 Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.

2 Cursurile de pregătire antreprenorială  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), UNCTAD Geneva sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

3Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competențe digitale  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

4 Pentru obținerea  punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și a dreptului de proprietate asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților / subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015.

Ce spun clienții despre Expert Mind

Hai cu noi pe drumul de antreprenor!

  Adresa de infiintare:

  De ce Expert Mind?

  Peste 1200 firme înființate și peste 2500 clienți mulțumiți!

  Beneficiezi de serviciile unui centru de afaceri cu servicii complete pentru firma ta:

  • Abonamente de contabilitate
  • Consultanță fiscală și financiar contabilă
  • Consultanță în resurse umane: salarizare și administrare
  • Consultanță juridică pentru avizări, modificări, radieri

  Echipa cu 12 consultanți juriști, care te sprijină pas cu pas pentru a ajunge antreprenor și a-ți atinge obiectivele de succes.

  Avem două sedii regionale și sprijinim antreprenorii pe tot teritoriul României.

  Hai cu noi pe drumul antreprenorilor!

  Sună la 0746 080 215

  juridic.online@expertmind.ro

  Back To Top